Menu Close

Услуги со дигалка за висинско работење

РС БОБИ 99 ДООЕЛ Прилеп располага со соодветна механизација, дигалка со кран, роботи за чистење и слично, за работа на тешко достапни места и нуди можност да асистира при изведување на активности од типот на :

- Работа на кровни површини

- Поставување, санации и чистење на олуци

- Поставување и одржување на фасадни системи

- Чистење на високи- тешко достапни стаклени и други површини

- Работа на столбови за електрична, телеграфска и друга инсталација и сл.