Menu Close

Одржување на хигиена

- Континуирано одржување на високо ниво на хигиената во зградата со користење на висококвалитетни и специјализирани сретства за оваа намена.

- Исполнување на обврските од страна на стручен и пријателски тим од хигиеничари

- Генерално чистење на зградата при склучување на секој нов договор.

- Чистење на згради на неделно ниво (суво метење, џогирање, ракофати, влезни врати), како и двапати годишно генерално чистење на зградата.